Đầu trang

Lịch khai giảng cập nhật ngày 11-02-2019

STT Khóa học Khai giảng Thời khóa biểu
1 Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2) 26-02-2019

18h30 - 21h30

Thứ Ba-Thứ Năm-Thứ Bảy

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

2 Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2) 26-02-2019

18h30 - 21h30

Thứ Ba - Thứ Năm (Học 02 buổi/tuần)

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

 

3 Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2) 25-02-2019

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

 

 

4 Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2) 18-03-2019

 18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

5 Đào Tạo theo yêu cầu cho Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp các bạn cần gì? Thiết kế một hệ thống mạng lớn, Security... Chúng tôi tư vấn, đào tạo theo ý muốn của doanh nghiệp của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để có một giải pháp tốt nhất.

6 Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp) 25-02-2019

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

7 Advanced linux firewall: Shorewall 22-12-2018

 18h30 - 21h30

Thứ Ba-Thứ Năm (02 buổi/tuần)

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)